Vijf jaar Markthal: van versmarkt naar vreetschuur

De Markthal in Rotterdam móest er komen, ondanks de risico’s. Voor ieder Rotterdams huishouden zit er 200 euro publiek geld in het gebouw, maar vijf jaar na de opening loopt lang niet alles op rolletjes. Ondernemers van het eerste uur vertrekken teleurgesteld en de bouwers willen niet meer over hun paradepaardje praten. De pr-machine verkoopt een succesverhaal: de Markthal is een icoon dat Rotterdam internationaal op de kaart heeft gezet. Voor Follow the Money maakte Kevyn Levie de balans op.

Dit artikel verscheen op 30–09–2019 op FTM.nl

Waar gaat dit over?

  • Op 1 oktober is de Markthal in Rotterdam jarig. In vijf jaar is het markante gebouw uitgegroeid tot een prominente eyecatcher.

Waarom moet ik dit lezen?

  • In de Markthal zit 200 euro publiek geld voor elke Rotterdammer. Het is een schoolvoorbeeld van een bestuurlijk en financieel risicovol project.

Hoe heeft Follow the Money dit onderzocht?

  • Voor dit verhaal sprak Follow the Money met twintig voormalige en huidige betrokkenen: politici, bestuurders, experts, ondernemers en beleggers. Daarnaast werd een beroep gedaan op beleidsstukken, rapporten en eerder verschenen publicaties over de Markthal.

Lees verder op FTM.nl >

--

--

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Maeve Levie

Maeve Kevyn Levie (they/them) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin