Kunnen we in Nederland de politie afschaffen?

Maeve Levie
2 min readJan 4, 2021

Kan een samenleving zonder politie veiliger zijn dan mét? In de VS denken activisten en deskundigen van wel. Zij willen de politie vervangen door hulpverlening die tot minder misstanden leidt én effectiever is. Wordt het tijd om daar in Nederland ook over na te denken?

Dit artikel verscheen op 18–12–2020 op OneWorld.nl

Stel je voor: een wereld zonder politie. Geen surveillerende agenten meer die met vuurwapen en handboeien door je straat lopen. Steelt iemand een brood, dan kijkt een maatschappelijk werker wat er aan de hand is en of iemand hulp nodig heeft. Bij een melding van geweld achter de voordeur gaat een gespecialiseerd hulpverlener langs. Als er ergens overlast is van jongeren, wordt dat opgelost door buurtbewoners zelf met hulp van jongerenwerkers. En op school leren kinderen dat er vroeger doden vielen door politiegeweld, maar dat we inmiddels op modernere manieren voor onze veiligheid zorgen.

Het lijkt een utopie, maar sinds de massale Black Lives Matter-protesten eerder dit jaar winnen voorstellen in deze richting in de Verenigde Staten aan kracht. In steden als Los Angeles en New York werden voorstellen aangenomen om een deel van het politiebudget over te hevelen naar sociale voorzieningen. In Minneapolis, de stad waar George Floyd werd vermoord, nam de gemeenteraad zich in juni zelfs voor de politie helemaal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe ‘publieke veiligheidsstructuur’ — al is onduidelijk hoe dat plan vervolg zal krijgen.

Lees verder op OneWorld.nl >

--

--

Maeve Levie

Maeve Kevyn Levie (they/she) is a freelance journalist based in Berlin. | Recent publications and contact info: https://maeve.berlin